IndustryARC Silicon Anode Batteries Market 2021-2026 raporuna göre Li-yon bataryalar için silisyum anot
geliştirici firmalar içerisinde key player olarak gösterilmiştir.