TÜBİTAK 1501 Sanayi-ArGe Projeleri Destekleme Programı
HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation
İTÜ ONAP – İTÜ Öncelikli Alan Araştırma Projeleri
EU M-ERA.NET, Hybryd Materials for Si Surface Passivation and Battery Applications, 2017-2019
TÜBİTAK 1501 Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı