SİLİSYUM ANOT


Enwair, Spesifik kapasitesi bilinen en yüksek malzeme olan silisyum aktif malzemesi için geliştirdiği yöntem ve polimerler ile silisyum anot dizaynı yapmaktadır. Böylece Enwair, ticari olarak kullanılan ve spesifik kapasitesi teorik olarak yaklaşık 372mAh/g olan grafit anotlara göre daha yüksek spesifik kapasiteye ve volumetrik kapasiteye sahip anotlar üretmektedir.

LİTYUM ZENGİN KATOT


Enwair, Bataryanın kapasitesini sınırlayan taraf olan katot aktif malzemelerini katot elektrotları üretmektedir. Yüksek C hızlarına dayanım gösteren ve yüksek spesifik kapasiteye sahip Enwair lityum-zengin katot aktif malzemeleri özel yöntemlerle üretilerek, Enwair’in katot dizaynları ile uzun ömür sağlamaktadır.

POLİMER BAĞLAYICILAR


Enwair, geliştirdiği anot ve katotlara uygun iletken ve esnek polimer bağlayıcılar geliştirmektedir.